Het privacy beleid

BEHEERBELEID PERSOONSGEGEVENS

Verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens: ORIS Group SA, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Chaussée de Bruxelles 82B in 1410 Waterloo, ECB: 0818.451.455 (hierna "Hairdis" of "wij") 

Contactpersoon: Gafur Iskan 

Overzicht 

Dit privacybeleid (hierna "Privacybeleid") is van toepassing op persoonlijke gegevens (hierna de "Gegevens") die wij verzamelen en verwerken met als doel u onze diensten te verlenen. Met "verwerking van persoonsgegevens" bedoelen we elke gegevensverwerking die u als een natuurlijke persoon kan identificeren. De gegevens die we verzamelen, worden precies aangegeven in de sectie 'Verzamelde gegevens', die we u uitnodigen om aandachtig te lezen. Hairdis is voorzichtig met het respecteren van uw privacy en wenst u zo veel mogelijk te informeren en u in staat te stellen om te controleren wat er met uw gegevens gebeurt. Hairdis maakt daarom alles in het werk om de vertrouwelijkheid van gegevens die zijn verzameld te beschermen en om te voldoen aan zowel de nationale wetgeving inzake het verzamelen en verwerken van de gegevens die de Europese verordening nr 2016/679 zei algemene verordening inzake gegevensbescherming (hierna: : "RGPD"). Hieronder vindt u informatie over wat wij verzamelen, waarom we het doen, hoe lang we het bewaren, wat uw privacyrechten zijn en hoe u het kunt doen. 

Verzamelde gegevens 

Hieronder vindt u de verschillende soorten gegevens die kunnen worden gecombineerd: 

• Informatie die automatisch wordt verzameld wanneer u onze website bezoekt: 

- IP-adres; 

- De datum en tijd van toegang tot de site; 

- De pagina's geraadpleegd; 

- Het type browser (browser) dat wordt gebruikt; 

- Het platform en / of het besturingssysteem dat op het apparaat is geïnstalleerd (computer, tablet, smartphone, ...); 

- De zoekmachine en de zoekwoorden die worden gebruikt om de site te vinden. 

• Gegevens waarmee we contact met u kunnen opnemen (achternaam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, en meer in het algemeen alle informatie die u rechtstreeks invult bij het maken van uw klantaccount of registratie bij een wedstrijd). 

• Gegevens met betrekking tot uw bestellingen voor Hairdis-producten. 

• Gegevens die worden verzameld wanneer u contact opneemt met onze klantenservice (inclusief e-mail) om de best mogelijke diensten aan te bieden (voor de uitvoering van een bestelling die u aanbelangt of als onderdeel van precontractuele maatregelen) Hairdis behandelt niet uw Gegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verkregen. 

Voor welke doeleinden en op welke basis behandelen wij uw gegevens? 

Hairdis verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden; in deze context behandelen we alleen de gegevens die essentieel zijn om het doel te bereiken. We gebruikten de gegevens waar nodig: 

- In het kader van de voorbereiding van een contract, de uitvoering of de ontbinding ervan (artikel 6.1.b. RGPD); 

- Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan Hairdis is onderworpen (artikel 6.1.c RGPD); 

- In onze legitieme belangen, zodat in dergelijke gevallen mogelijk om deze in evenwicht te brengen met respect voor uw privacy, vooral als je minderjarig bent (zie "Behandeling van-kind-gerelateerde data") (artikel 6.1.f. RGPD ); 

- Als u uw toestemming heeft verleend op de hoogte van het nieuws Hairdis door het vakje "Ik wil horen over het nieuws Hairdis" (vergunning - Artikel 6.1.a. RGPD). 

Wanneer u een klant van Hairdis (legitieme belangen - Artikel 6.1.hf. RGPD) of wanneer u uw toestemming hebt gegeven te worden geïnformeerd over het nieuws Hairdis (vergunning - Artikel 6.1.a. RGPD), kunnen wij uw gegevens te verwerken voor informatie, reclame en marketing van producten en diensten van Hairdis. We kunnen dus met name: 

- Stuur je onze nieuwsbrief; 

- u nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden die u mogelijk interesseren (per post, telefoon, e-mail of via sociale netwerken); 

- Aanbieden om deel te nemen aan wedstrijden en promotieaanbiedingen te sturen. 

U zult de mogelijkheid hebben om op elk gewenst moment om uw toestemming in te trekken, hetzij door het schrijven van een e-mail naar het volgende adres: admin@hairdis.com of door te klikken op de "Afmelden" in de e-mails sturen wij u . 

Naar wie kunnen we uw gegevens overbrengen? 

We dragen uw gegevens alleen over aan derden als: 

- Dit is noodzakelijk voor de goede uitvoering van onze diensten (bijvoorbeeld om de levering van onze producten te garanderen); 

- Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 

- U geeft ons toestemming. 

Als onderdeel van de uitvoering van onze services, kunnen we sommige van onze missies geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan technische onderaannemers, zoals een computerbedrijf. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens, net als wij, op een veilige, respectvolle en verantwoorde manier worden behandeld en we zorgen voor voldoende contractuele garanties voor dit doel. Hairdis verplicht haar onderaannemers derhalve zich te houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en voldoende garanties te bieden voor de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de relevante wetgeving. van toepassing zijn op gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten garanderen. 

De persoonlijke gegevens die door Hairdis worden verzameld, worden op geen enkele manier buiten Europa verwerkt. 

Jouw rechten 

• Recht van toegang 

U hebt het recht om uw gegevens te allen tijde kosteloos te raadplegen door een e-mail te sturen naar admin@hairdis.com of per post naar het adres van het hoofdkantoor van Hairdis: Chaussée de Bruxelles 82B 1410 Waterloo. 

• Recht op rectificatie 

U hebt het recht om te vereisen dat de onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste of nutteloze gegevens worden verwijderd door een e-mail te sturen naar admin@hairdis.com of een brief naar het adres van het hoofdkantoor van Hairdis: Chaussée vanaf Brussel 82B 1410 Waterloo. 

• Het recht om te worden vergeten 

Wanneer u niet langer wilt dat uw gegevens worden verwerkt en u zich in de voorwaarden bevindt om het recht op verwijdering aan te vragen, zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen. We nodigen u uit er rekening mee te houden dat we niet altijd alle gevraagde persoonlijke gegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan essentieel is voor de erkenning, uitoefening of verdediging van rechten in de rechtszaal of omdat we verplicht zijn justitiële autoriteiten om deze gegevens te bewaren. U ontvangt zo nodig verdere informatie in de reactie op uw verzoek. 

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Voor zover nodig hebt u ook recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens onder de voorwaarden die worden geboden door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de overdraagbaarheid van uw Gegevens alleen mogelijk is voor Gegevens die u zelf aan Hairdis hebt verstrekt, op basis van een autorisatie of een contract 

• Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens 

U wilt geen enkele vorm van commerciële communicatie ontvangen? U hebt altijd het recht om, zonder uzelf te verantwoorden, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden. Voor dit doel hebt u de mogelijkheid om op elk moment uw toestemming in te trekken, hetzij door een e-mail te sturen naar het volgende adres: admin@hairdis.com of door te klikken op de link "Abonnement opzeggen" opgenomen in de e- e-mails die we je sturen. 

• Recht om behandeling te beperken 

Ten slotte hebt u het recht om van Hairdis de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

We kunnen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor we deze verzamelen. Bepaalde gegevens van klanten van Hairdis of personen die hun toestemming hebben gegeven, mogen worden gebruikt gedurende een periode van 2 jaar na het einde van het contract of toestemming om de persoon te herkennen en hem op de hoogte te houden van nieuwe producten en promoties van Hairdis. U kunt op elk gewenst moment uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: admin@hairdis.com, of door te klikken op de link "Afmelden" in de e-mails die we hebben zal je sturen. Na de hierboven beschreven retentieperioden worden de persoonlijke gegevens verwijderd of anoniem gemaakt. 

Veiligheid 

We hebben technisch en organisatorisch geschikte beveiligingsregels ontwikkeld om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onbedoelde communicatie met derden en andere ongeoorloofde verwerking te voorkomen. geautoriseerde gegevens. In het geval van een datalek met nadelige gevolgen voor uw gegevens, wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht in de omstandigheden en binnen de wettelijke termijnen. Daarnaast bieden we enkele beveiligingsinstellingen die u zelf kunt beheren, zoals een wachtwoord voor toegang tot uw klantaccount. Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, adviseren wij u om: 

- Onthul uw wachtwoord niet aan derden; 

- Verander regelmatig uw wachtwoord 

- Zorg ervoor dat de toegang tot uw computer / tablet / smartphone veilig is. 

U bent zelf verantwoordelijk voor uw klantenaccount en de gevolgen van het gebruik ervan, evenals alle algemene informatie die u aan Hairdis meedeelt. Hairdis wijst in geen geval elke verantwoordelijkheid af in geval van schade veroorzaakt door onjuiste, onvolledige of frauduleuze informatie die u ons zou hebben meegedeeld. 

 Links naar sites van derden 

We willen ook duidelijk maken dat onze website mogelijk links naar sites van derden bevat en dat sommige van onze services u ook toegang geven tot services van derden (zoals sociale netwerken). We hebben geen controle over hoe externe sites en services uw gegevens verwerken. We controleren geen sites en services van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor de sites en services van derden of hun praktijken voor het beschermen van uw gegevens. Wij nodigen u uit om zorgvuldig het gegevensverwerkingsbeleid te lezen van sites van derden die u bezoekt via onze site. 

Verwerking van kindergegevens. 

We verzamelen niet opzettelijk persoonlijke informatie over kinderen onder de 16 jaar. Als we ontdekken dat we onbedoeld informatie hebben verzameld over kinderen jonger dan 16 jaar, zullen we stappen ondernemen om gegevens zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij de wet ons verplicht ze te bewaren. 

Wanneer we weten dat een kind ouder dan 16 is maar wettelijk als een minderjarige wordt beschouwd, zullen we toestemming vragen aan een ouder of voogd voordat we de gegevens in dit document gebruiken. kind. 

Wijzigingen in het privacybeleid 

Hairdis kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, met name in geval van wetswijzigingen. We nodigen u daarom uit om altijd de nieuwste versie van het privacybeleid te raadplegen op onze website (http://www.hairdis.com/en/page/6/privacy-life.html). 

Neem contact met ons op 

Als u contact wilt opnemen met Hairdis over dit privacybeleid (bijvoorbeeld om uw privacy-instellingen aan te passen), kunt u dit doen: 

• Per e-mail: admin@hairdis.com 

• Per post: Hairdis SPRL, Chaussée de Bruxelles 82B, 1410 Waterloo 

• Telefonisch: 02/880 02 79 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u van mening bent dat we uw gegevens niet behandelen met de zorg die u van ons verwacht via e-mail op admin@hairdis.com. We zullen er alles aan doen om uw verzoek zo snel mogelijk op te volgen. 

Als ons antwoord ondanks alles niet bevredigend is, kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen en een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. 

BELEID OVER COOKIES 

Overzicht 

Het doel van dit cookie-beheerbeleid is om u zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren over de cookies die we gebruiken en hun doel. We nodigen u ook uit om ons Privacybeleid te lezen om de regels te lezen die van toepassing zijn op de bescherming van persoonlijke gegevens. 

Een "cookie" is een klein bestand bestaande uit letters en cijfers die zijn opgeslagen in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Er zijn verschillende soorten cookies, gescheiden door herkomst, functie en leven. Voor een volledig overzicht, nodigen wij u uit om de website te raadplegen, u kunt de website www.allaboutcookies.org raadplegen. 

Welke soorten cookies gebruiken we? 

• Essentiële cookies: deze cookies zorgen ervoor dat u onze websites en applicaties kunt bekijken en de functies kunt gebruiken (zoals het winkelwagentje en uw privacy-instellingen). 

• Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken de werking van onze websites en applicaties en maken een gepersonaliseerde browse-ervaring mogelijk, bijvoorbeeld door het behouden van aanmeldingsnamen, wachtwoorden en voorkeuren, zoals taalinstellingen. 

• Prestatiecookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps, zoals het aantal bezoekers, de populaire webpagina's en de tijd die gebruikers besteden aan een specifieke pagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en de gebruikerservaring optimaliseren en personaliseren. 

• Advertentiecookies 

• Cookies voor sociale netwerken 

Deze cookies bevatten informatie die we gebruiken om uw verzoeken te verwerken en om onze services op internet te verbeteren. 

Hoe cookies uit te schakelen? 

Als u cookies wilt blokkeren, kunt u dit doen voor de browser die u gebruikt. 

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Block-enable-or-allowcookies 

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

• Firefox: http://support.mozilla.org/en/kb/activate-deactivate-cookies 

• Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 

Houd er rekening mee dat een website mogelijk niet zo goed werkt na een wijziging in de instellingen. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.


Zoeken

Winkelmand
GRATIS VERZENDING binnen 2 tot 4 werkdagen 
vanaf 19 € inclusief alle belastingen (in België)
VEILIGE BETALING
Koop veilig
UITSTEKEND RAPPORT
prijs / kwaliteit